Module 1 Introductie cursus Gehoorzaamheid I
Les 1 Welkom bij de cursus Gehoorzaamheid I van de Honden Instructieschool!
Les 2 Wat leert de hond en wat leert de baas?
Les 3 Overzicht van de leerdoelen
Module 2 Theorie behorende bij cursus gehoorzaamheid I
Les 1 De hond in de puberteit
Les 2 Hondengedrag: stress bij honden
Les 3 Hondengedrag: communiceren met lichaamshoudingen
Les 4 Hondengedrag: spel en speelstijlen
Les 5 Hondengedrag: etiquettes en omgangsnormen
Les 6 Castratie en sterilisatie
Les 7 Hondengedrag: ongewenst gedrag aan de lijn
Module 3 Praktijkoefeningen Gehoorzaamheid I
Les 1 Herhaling van de oefeningen uit de puppycursus
Les 2 De basisoefeningen: zit, af en staan
Les 3 Volgen: aangelijnd volgen en los van de lijn volgen
Les 4 Oefeningen met behoud van positie (Oefening 'blijf')
Les 5 Oefeningen uitvoeren met de baas op afstand
Les 6 Het vooruit sturen van de hond naar een aangegeven positie
Les 7 Oefeningen uitvoeren bij afleiding
Les 8 Wendingen en wisselen van volgpositie
Les 9 Oefening 'plat'
Les 10 Oefening 'tussen'
Module 4 Extra oefeningen: fun en samenwerking
Les 1 Uitdagingen voor baas en hond, zelfbeheersing
Les 2 Balans en coördinatie
Les 3 Neuswerk
Les 4 Denkwerk